Aktuellt

 

Åbo regiontrafik Föli testar kollektivtrafik förbindelse till Kuhankuono nästa sommar

Föli oppnar en kollektivtrafik förbindelse från Åbo till hjärtat av Kurjenrahka national park. Föli, Egentliga Finlands Förbund, Forststyrelsen och kommuner Åbo, St. Karins, Lundo, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pöytis, Reso och Rusko finansierar tillsammans en billig kollektivtrafikens testförbindelse till Kuhankuono rekreationsområde. Förbindelsen testas från 4.6. till 12.8.2018. Om förbindelsen blir populär, ska den fortsätta i 2019.

Vi ska anmäla här om tidtabeller och evenemang i Kurjenrahka under kollektivtrafiks testtid när vi får mera information.

Tidtabeller för Föli-Kurjenrahka bussförbindelsen har publicerats. Ni kan hitta tidtabeller här (i slutet av artikeln).

 


Kuhankuonos nya vandringskarta - nu

Uppdatering av Kuhankuonos vandringskarta är färdig.

Du kan köpa din från de här punkter.


TIDTABELLER FÖR BUSSFÖRBINDELSEN TILL KUHANKUONO FÖRÄNDAR 5.6.2017

Länkar till de nya tidtabeller:

Åbo-Kuhankuono (Säkylä - Björneborg)

(Björneborg - Säkylä) - Kuhankuono-Åbo

Körtid är circa 25 min. från både Åbo och Säkylä.


KÖP KUHANKUONO FRILUFTSKARTA!

- Hälsofrämjande tryckeriprodukt -


HITTA FRAM -KARTAN TILL KUHANKUONO

Kuhankuono vandringsleder och stigar går igenom exceptionellt stora och homogena skogsområden, klippor och högmossor för förhållandena i Södra Finland. Stigarna leder till bl.a. Vaskijärvi nationalpark och Kurjenrahka nationalpark samt Pukkipalo urskog som hör till parken.

Till led- och stighelheten tillhör nya anslutande spår som går långt söderut –hela vägen till Runsala- och ringvägarna Kullaanpolku och Kareva rutt vid Masku, Rusko och Reso som ligger längs med de anslutande spåren. Grupper erbjuds ett brett utbud av lokala entreprenörer och deras utflykts- och upplevelsetjänster.