Aktuellt

 

FÖLI-KOLLEKTIVTRAFIK TILL KUHANKUONO/KURJENRAHKA NATIONAL PARK PÅ SOMMAREN 2019 FORTSÄTTER PÅ SOMMAREN 2019

Åbotraktens kollektivtrafik Föli beslöt att testkollektivtrafik till hjärtat av Kuhankuono vandringsrutter kan fortsätta på sommaren 2019. Trafiken börjar 24.4. och pågår till 23.9. Nu har t.ex. skolor och dagisar bättre möjligheter att utnyttja förmånliga förbindelser till Kurjenrahka national park.

Föli trafikerar 6 dagliga tur från och till Åbo under vardagar. På lördagarna och söndagarna trafikeras 10 dagliga tur från och till Turku.

Eksakta tidtabeller publiceras inom några veckor.


 

LOUNAISTIETO INBÄDDAD KARTFÖNSTER MÖJLIGGÖR INBÄDDNING AV KUHANKUONO FRILUFTSKARTA INOM EN WEBBSIDA

Lounaistieto kartservice har en ny egenskap. Med den kan nu Kuhankuono webbkarta inbäddas inom en annan internetsida. En exempel av inbäddad kartfönster finns här. Också andra kartdata som finns i Lounaistieto kartservice kan vara inbäddad.

Det kostar ingenting att användä Lounaistieto kartinbäddning.

 


 

KUHANKUONOS FRILUFTSKARTA 

Du kan köpa din från de här punkter.


TIDTABELLER FÖR BUSSFÖRBINDELSEN TILL KUHANKUONO MED SATAKUNNAN LIIKENNE SNABBTUR

Länkar till tidtabeller:

Åbo-Kuhankuono (Säkylä - Björneborg)

(Björneborg - Säkylä) - Kuhankuono-Åbo

Körtid är circa 25 min. från både Åbo och Säkylä.


KÖP KUHANKUONO FRILUFTSKARTA!

- Hälsofrämjande tryckeriprodukt -


HITTA FRAM -KARTAN TILL KUHANKUONO

Kuhankuono vandringsleder och stigar går igenom exceptionellt stora och homogena skogsområden, klippor och högmossor för förhållandena i Södra Finland. Stigarna leder till bl.a. Vaskijärvi nationalpark och Kurjenrahka nationalpark samt Pukkipalo urskog som hör till parken.

Till led- och stighelheten tillhör nya anslutande spår som går långt söderut –hela vägen till Runsala- och ringvägarna Kullaanpolku och Kareva rutt vid Masku, Rusko och Reso som ligger längs med de anslutande spåren. Grupper erbjuds ett brett utbud av lokala entreprenörer och deras utflykts- och upplevelsetjänster.