julkinen linja-autoyhteys Kuhankuonolle julkinen linja-autoyhteys Kuhankuonolle julkinen linja-autoyhteys Kuhankuonolle

Aktuellt

 

Kuhankuonos nya vandringskarta - nu

Uppdatering av Kuhankuonos vandringskarta är färdig.

Du kan köpa din från de här punkter.


TIDTABELLER FÖR BUSSFÖRBINDELSEN TILL KUHANKUONO FÖRÄNDAR 5.6.2017

Länkar till de nya tidtabeller:

Åbo-Kuhankuono (Säkylä - Björneborg)

(Björneborg - Säkylä) - Kuhankuono-Åbo

Körtid är circa 25 min. från både Åbo och Säkylä.


KÖP KUHANKUONO FRILUFTSKARTA!

- Hälsofrämjande tryckeriprodukt -


HITTA FRAM -KARTAN TILL KUHANKUONO

Kuhankuono vandringsleder och stigar går igenom exceptionellt stora och homogena skogsområden, klippor och högmossor för förhållandena i Södra Finland. Stigarna leder till bl.a. Vaskijärvi nationalpark och Kurjenrahka nationalpark samt Pukkipalo urskog som hör till parken.

Till led- och stighelheten tillhör nya anslutande spår som går långt söderut –hela vägen till Runsala- och ringvägarna Kullaanpolku och Kareva rutt vid Masku, Rusko och Reso som ligger längs med de anslutande spåren. Grupper erbjuds ett brett utbud av lokala entreprenörer och deras utflykts- och upplevelsetjänster.