Aktuellt


kuhankuono.fi webbsidor ska fornyas - följa vår facebook-sidor om aktuella information

Sidan uppdateras inte aktivt för tillfället. Vi ska lansera en totalt fonyad kuhankuono.fi webbsida i den närmaste framtiden. När ni väntar på den nya webbsidan kan ni följa vår Facebook-sida pä @kuhankuono. Där hittar man information om aktuella händelser och möjliga uppehåll på Kuhankuonos rutter. Man kommer till Facebook-sidan genom att klicka på fönstret på vänstra sidan. Tyvärr är en del av informationen på Facebook-sidan på finska.FÖLI-TRAFIKEN TILL KUHANKUONO OCH KURJENRAHKA NATIONALPARKEN FORTSÄTTER ÅR 2021

Föli-förbindelsen fortsätter år 2021. Vi ska ge ut mera information on trafiken när vi får information om tidtabeller från Föli.


KOM IHÅG ANSVARSFULL VANDRINGS- OCH CAMPINGSETIKETT, SPECIELLT UNDER COVID-19-EPIDEMIN

I korthet: Håll några meters säkerhetsavstånd till andra vandrare, vandra inte i stora grupper, undvik ställen där det samlas mycket folk, ta hand om hygienen och håll rena toaletter som är i gemensamt bruk, ta med egen desinficeringsmedel och följ ruttskyltarna, dvs. gå runt Savojärvi medurs.

Trygga vandringar till alla!


 

LOUNAISTIETO INBÄDDAD KARTFÖNSTER MÖJLIGGÖR INBÄDDNING AV KUHANKUONO FRILUFTSKARTA INOM EN WEBBSIDA

Lounaistieto kartservice har en ny egenskap. Med den kan nu Kuhankuono webbkarta inbäddas inom en annan internetsida. En exempel av inbäddad kartfönster finns här. Också andra kartdata som finns i Lounaistieto kartservice kan vara inbäddad.

Det kostar ingenting att användä Lounaistieto kartinbäddning.

 


TIDTABELLER FÖR BUSSFÖRBINDELSEN TILL KUHANKUONO MED SATAKUNNAN LIIKENNE SNABBTUR året om


Där finns 1-2 busstur året om från Åbo och från Säkylä till Kuhankuono. Bussen trafikeras av Satakunnan Liikenne / Onnibus Flex.

Använd Matkahuoltos tidtabellssökning att få information om uppdaterade tidtabeller. Sökord är "Kuhankuono (Pöytyä)"

Körtid är circa 25 min. från både Åbo och Säkylä.


KÖP KUHANKUONO FRILUFTSKARTA!

- Hälsofrämjande tryckeriprodukt -


HITTA FRAM -KARTAN TILL KUHANKUONO

Kuhankuono vandringsleder och stigar går igenom exceptionellt stora och homogena skogsområden, klippor och högmossor för förhållandena i Södra Finland. Stigarna leder till bl.a. Vaskijärvi nationalpark och Kurjenrahka nationalpark samt Pukkipalo urskog som hör till parken.

Till led- och stighelheten tillhör nya anslutande spår som går långt söderut –hela vägen till Runsala- och ringvägarna Kullaanpolku och Kareva rutt vid Masku, Rusko och Reso som ligger längs med de anslutande spåren. Grupper erbjuds ett brett utbud av lokala entreprenörer och deras utflykts- och upplevelsetjänster.