Aktuellt

FÖLI-TRAFIKEN TILL KUHANKUONO OCH KURJENRAHKA NATIONALPARKEN FORTSÄTTER ÅR 2020 från april till början av november

Föli-förbindelsen fortsätter år 2020. Under skolornas sommarlov kommer man till Kuhankuono också på vardagarna. På grund av koronavirusepidemin måste man vara beredd för snabba förändringar. Man ska också beakta säkerhetsavståndet i skogen och i fordon.

Kolla aktuell Kuhankuono-Föli tidtabeller här.


KOM IHÅG ANSVARSFULL VANDRINGS- OCH CAMPINGSETIKETT, SPECIELLT UNDER COVID-19-EPIDEMIN

I korthet: Håll några meters säkerhetsavstånd till andra vandrare, vandra inte i stora grupper, undvik ställen där det samlas mycket folk, ta hand om hygienen och håll rena toaletter som är i gemensamt bruk, ta med egen desinficeringsmedel och följ ruttskyltarna, dvs. gå runt Savojärvi medurs.

Trygga vandringar till alla!


 

LOUNAISTIETO INBÄDDAD KARTFÖNSTER MÖJLIGGÖR INBÄDDNING AV KUHANKUONO FRILUFTSKARTA INOM EN WEBBSIDA

Lounaistieto kartservice har en ny egenskap. Med den kan nu Kuhankuono webbkarta inbäddas inom en annan internetsida. En exempel av inbäddad kartfönster finns här. Också andra kartdata som finns i Lounaistieto kartservice kan vara inbäddad.

Det kostar ingenting att användä Lounaistieto kartinbäddning.

 


TIDTABELLER FÖR BUSSFÖRBINDELSEN TILL KUHANKUONO MED SATAKUNNAN LIIKENNE SNABBTUR året om


Där finns 1-2 busstur året om från Åbo och från Säkylä till Kuhankuono. Bussen trafikeras av Satakunnan Liikenne / Onnibus Flex.

Använd Matkahuoltos tidtabellssökning att få information om uppdaterade tidtabeller. Sökord är "Kuhankuono (Pöytyä)"

Körtid är circa 25 min. från både Åbo och Säkylä.


KÖP KUHANKUONO FRILUFTSKARTA!

- Hälsofrämjande tryckeriprodukt -


HITTA FRAM -KARTAN TILL KUHANKUONO

Kuhankuono vandringsleder och stigar går igenom exceptionellt stora och homogena skogsområden, klippor och högmossor för förhållandena i Södra Finland. Stigarna leder till bl.a. Vaskijärvi nationalpark och Kurjenrahka nationalpark samt Pukkipalo urskog som hör till parken.

Till led- och stighelheten tillhör nya anslutande spår som går långt söderut –hela vägen till Runsala- och ringvägarna Kullaanpolku och Kareva rutt vid Masku, Rusko och Reso som ligger längs med de anslutande spåren. Grupper erbjuds ett brett utbud av lokala entreprenörer och deras utflykts- och upplevelsetjänster.