KÖP EN FRILUFTSKARTA 2015 FÖR KUHANKUONO VANDRINGSLEDERNA!

Kartan för Kuhankuono vandringsleder 2015 1:55 000 är en aktuell terräng- och vandringsledskarta. Inkomsterna används för ledernas underhåll och reparation.  

Kartan blir din för samma pris som 4-5 liter blåbär (15€).

Kartan kan köpas i följande affärer:

Luontokapinetti, Yläne

Turku Touring

Scandinavian Outdoor

Partioaitta

Kuhankuono rekreationsförening och vandringsleders r.f. medlemskommuner

Egentliga Finlands förbund

Bokhandeln Suomalainen Mylly och Hansa

Akademiska bokhandeln

Turun kansallinen kirjakauppa

Reso bibliotek, samservice

Rantapiha kiosk

Rusko huvudbibliotek

Vahto närbibliotek