RUTTER

GUIDING I TERRÄNGEN:

ORANGE BAND + TRE BLÅA BOLLAR = RINGSPÅR, DU ANLÄNDER TILLBAKA TILL PLATSEN DÄR DU STARTADE.

ORANGE BAND + TRE VITA BOLLAR = ANSLUTNINGSRUTT, DU LÄMNAR RINGSTIGEN OCH ANLÄNDER INTE TILLBAKA TILL PLATSEN DÄR DU STARTADE.

Ni kan bese hela Kuhankuonos friluftsrutter i inbäddad karta nedanför. Rutthelheterna är introducerad skilt under kartfönstret.

1. TVÅ SJÖARS TURNÉ 10 KM / 2,5 TIMMAR (LÄTT RUTT)

Tio kilometers promenad och två stora sjöar! Det är i det lite vattniga Sydvästra Finland ett tillräckligt skäl att ta ut på två sjöars turné. Turen är ca tio kilometer och följer huvudsakligen lättare promenadstigar och-vägar. Här klarar du dig även med en blygare vandringsutrustning.

Längs med rutten ser man en varierande skogsmiljö samt Pyhä- och Elisjöar och Kattilakallios jättegryta. På Karjalevos rastplats kan du t.ex grilla korv och under sommarhelgerna kan du dansa i Valasranta. En naturlig startpunkt för rutten är Valasranta parkeringsplats. Den lätt vandrade rutten kan passeras även i snabbare tempo, men i snitt är det bäst att reservera minst två timmar för promenaden.

När kartan öppnar sig, får du upp kartbeteckningarna genom att trycka på ”förklaring” i menyn.

Kartlänk till rutten

2. VASKIJÄRVI RUTT 19 KM / 7 TIMMAR (LÄTT RUTT)

Vaskijärvi rutt är den rätta för dem, som vill uppleva hela södra Finlands naturspektrum på en och samma dag. I naturparken, där det utanför de markerade stigarna är förbjudet att promenera, får du uppleva fantastiska kärr- och skogslandskap i sina naturliga tillstånd.  Från den sydöstra sidan av Vaskijärvis massiva berg öppnar sig en utmärkt utsikt över naturparkens kärrområden, och på en klar dag kan du se fiskgjusarna glida över himlen. På delar utanför parken består rutten av mindre stigar och skogsvägar. Rutten har mycket höjdändringar vilket gör den lite mer utmanande.

Under leden finner du två lägereldsplatser (Valastenmaa och Vesiraumanmäki), som hjälper vandraren att tillbereda grillade läckerheter för att orka hela 19 kilometers vandringen. På grund av den långa sträckan är det bra för en oerfaren vandrare att starta redan vid gryningen, för att säkert vara tillbaka innan kvällen ankommer. Naturligaste startpunkten för rutten är Elijärvenkulmas parkeringsplats.

När kartan öppnar sig, får du upp kartbeteckningarna genom att trycka på ”förklaring” i menyn.

Kartlänk till rutten

3. DJÄVULSKYRKORUTTEN (PIRUNKIRKKO) 2 X 8 KM / 7 TIMMAR (KRÄVANDE RUTT)

Längs med denna rutt finner du kyrkan som djävulen godkänt som sin, en stenig klippformation. Den beskriver väl ruttens karaktär, branta klippor följer varandra och kräver erfarenhet av vandraren samt bra skor. Djävulskyrkorutten kan inte rekommenderas för människor med osäkra fötter som första vandring.  Rutten belönar dock vandraren med otroliga utsikter och mångsidiga skogsupplevelser. Längs med rutten finns två lägereldsplatser och en slogbod. Den som ankommer med egen bil rekommenderas att använda Soikeroinens parkeringsplats. Ruttens längd är 8km per riktning.  

När kartan öppnar sig, får du upp kartbeteckningarna genom att trycka på ”förklaring” i menyn.

Kartlänk till rutten

4. PUKKIPALO RUTT 9 KM / 3,5 TIMMAR (MELLAN KRÄVANDE RUTT)

Pukkipalo rutt är en av de populäraste rutterna på hela området. Orsaken är klar – det finaste området i sydvästra Finland för gammal skog, Pukkipalo urskogsområde, som är belägen längs med rutten. Om du vill se skogen så som gud skapade den, är detta det bästa stället. Pukkipalo med näromgivning är en del av Kurjenrahka nationalpark och förblir alltså oberörd även i framtiden.

Ruttens totala längd är 9km. Det finns 2 startpunkter, Rantapiha vid Savosjön (Savojärvi) och Pukkipalo parkeringsplats. Vill du grilla korv under vägen finns det 3 möjligheter för detta och på de högsta höjderna finns bänkar för vilostunder med fantastiska utsikter. Rutten har blivit förbättrad år 2006 och är nu lätt att gå, även om Huhtaniitunmäki, Paltanvuori och Takaniitunvuori klipporna kräver en aningen bättre kondition. Vill du traska runt i lugn takt bör du boka in dryga 3 timmar i kalendern. 

När kartan öppnar sig, får du upp kartbeteckningarna (på finska) genom att trycka på ”förklaring” i menyn.

Kartlänk till rutten

5. VAJOSUO VANDRING 30 KM / 2 DYGN (LÄTT RUTT)

Vajosuo vandring är en tvådagars fröjd för en lite mer erfaren vandrare, och har en total längd på nästan 30km. Övernattningen bör tas i beaktande i planeringsskedet av rutten så man kan utnyttja en av slogbodarna som passar för detta. I praktiken är de lämpligaste startpunkterna Rantapiha eller Kurjenpesä i norr, alternativt Vajosuo parkeringsplats i syd.

Vandringen rymmer både de stora träskmarkerna i Kurjenrahka nationalpark och Vajosuo och Kurjenrahka som är imponerande året runt i sina vidsträckta, naturliga tillstånd. Rutten går även längs med Pukkipalo urskogsområde samt Savosjön (Savojärvi). Utanför nationalparken finner man både omväxlande skogsnatur och behandlad landsbygd.  

När kartan öppnar sig, får du upp kartbeteckningarna genom att trycka på ”förklaring” i menyn.

Kartlänk till rutten

6. KANGENMIEKKA LED 8 KM / 2,5 TIMMAR (LÄTT RUTT)

Den sydligaste delhelheten av Kuhankuono vandringsleder, Kangenmiekka led, når nästan hela vägen ut till Suokulla området. Terrängen består av torra åsar och tallskog. På de torra hedarna är vandrandet lätt och landskapet är öppet och vidsträckt.  Även byggare har märkt användbarheten av åsgrusmadrasser, och speciellt längs med den södra delen av rutten finns nu stora grusgropar som den varma vandraren kan, på en varm sommardag, ta ett dopp i. I det sydvästra hörnet finns den naturligaste startpunkten och parkeringsplatsen, som speciellt den som kommer med egen bil rekommenderas att använda. Åtta kilometer av enkel vandringsled tar ca två timmar plus pauser.

När kartan öppnar sig, får du upp kartbeteckningarna genom att trycka på ”förklaring” i menyn.

Kartlänk till rutten

7. HAUKKAVUORI RUTT 10 KM / 2 X 3 TIMMAR (LÄTT RUTT)

Haukkavuori rutt är en tio kilometer lång slumpmässig led som leder från Kuhankuonos parkeringsplats mot öst. Rutten går delvis längs väglösa träskslätter och skär, delvis på mindre vägar och stiger. Det finns flera eldplatser och slogbodar längs med rutten, och den slutar vid Haukkavuori idrottscentrum i Pöytyä. Rutten hör till de lättvandrade och den naturliga startpunkten är Kuhankuono parkeringsplats vid Säkylävägen eller Haukkavuori idrottscentrum i den östra ändan av rutten. Tid bör reserveras minst 6h för en tur och returvandring.

När kartan öppnar sig, får du upp kartbeteckningarna genom att trycka på ”förklaring” i menyn.

Kartlänk till rutten

8. KULLAA STIGEN 13 KM / 5 TIMMAR (MELLAN KRÄVANDE RUTT)

När kartan öppnar sig, får du upp kartbeteckningarna genom att trycka på ”förklaring” i menyn.

Kartlänk till rutten

9. KAREVA RUNDAN 12 KM / >4 TIMMAR (LÄTT RUTT)

När kartan öppnar sig, får du upp kartbeteckningarna genom att trycka på ”förklaring” i menyn.

Kartlänk till rutten

10. SAVOTRÄSK RUNDAN 6 KM / 2 TIMMAR (LÄTT RUTT)

När kartan öppnar sig, får du upp kartbeteckningarna genom att trycka på ”förklaring” i menyn.

Kartlänk till rutten

 

SKYLTNING

I kuhankuono vandringsområde har man använt ruttskyltningar och orangea vägvisningsband. Banden har ”Kuhankuonon retkeilyreitistö” – tekst och tre bollar som är antingen blåa eller vita.

De blåa bollarna betyder att rutten är en ringled, d.v.s. att vandraren återkommer till startpunkten.

De vita bollarna är anslutnings- eller slumpmässiga stigar som leder vandraren bort från ringleden. Dessa stigar leder till separata rastplatser (som t.ex. Lakjärvi/Laksjön), utsiktsplatser eller en annan blåmärkt ringled.

National- och naturparker som administreras av Forststyrelsen har ett eget skyltningssystem. Vid behov används dubbelskyltning.

Med hjälp av Kuhankuono vandringsledskartan lyckas bär- och svampplockning även utanför vandringslederna, dock inte i VASKIJÄRVI naturpark, där det inte är tillåtet att röra sig utanför stigarna.