SAMARBETE

GENOMFÖRINGEN AV KUHANKUONO VANDRINGSRUTTER BASERAR SIG PÅ ETT OMFATTANDE SAMARBETE

Kuhankuono rekreationsförening och vandringsleder r.f. finansieras av följande medlemmar:

Aura kommun, St Karins stad, Masku kommun, Mynämäki kommun, Nousiainen kommun, Pöytyä kommun, Reso stad, Rusko kommun, Åbo stad, och Egentliga Finlands förbund

Med i vandringsledernas operativa samarbete:

Forststyrelsen (Metsähallitus)

Skogsvårdsföreningen Tuki

Turismföreningen Kurjenkello

Lounaistieto

Luontokapinetti

Saksalan pienviljelijäyhdistys

Kuhankuono vandringsrutters web sidor produceras och upprätthålls av Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistys ry
c/o Egentliga Finlands förbund
PL 273 20101 Åbo / Special planerare Lasse Nurmi